Медико-дентален център Веримед verimed
            Качеството е здраве!

Медико-дентален център „Веримед“


се намира в административния център на гр.Стамболийски.
Открит е на 31.01.2010г. като център по дентална медицина. Впоследствие се разраства до модерна клиника с три терапевтични кабинета,
операционна зала, лекарски и рентгенов кабинет, дъпълнителни помещения.


Медико-дентален център Веримед verimed

   
Клиниката разполага с необходимите специалисти и материално-техническа база за извършване
на всички лечебно –диагностични дейности в областта на денталната медицина:обща и терапевтична, протетична и детска дентална медицина,
ортодонтия, пародонтология, имплантология и лицево-челюстна хирургия. Има сключени договори с НЗОК, включващи пакет за обща дентална медицина и за орална и лицево-челюстна хирургия.
Предстои и сключване на договор за детска дентална медицина.
Клиниката е договорен партньор на министерството на здравеопазването за безплатно профилактично силанизиране на децата, което се извършва в края на всяка година.
Работи по договор и със ЗК Евроинс.


Медико-дентален център Веримед verimed

   
Лекарите, работещи в МДЦ“Веридент“, непрекъснато усъвършенстват своите знания и умения чрез посещения и участия в специализации, курсове, симпозиуми и конгреси.
Клиниката постепено се обособява като център за подготовка и квалификация на младите лекари.